Voorwaarden

Artikel 1:  We maken goede afspraken om een volwaardige samenwerking te kunnen volbrengen. 

Artikel 2:  Een afspraak kan enkel kosteloos geannuleerd worden ten laaste 24 uren voor de aanvang van de consultatie.  Indien u niet tijdig verwittigt wordt de volledige consultatie aangerekend. Je mag mij verwittigen per sms of mail. 

Artikel 3:  Indien u in behandeling bent bij een arts vraag ik u een schriftelijke toestemming mee te brengen van uw begeleidende arts om de begeleiding te mogen starten. 

Artikel 4:  We houden ons aan het vooropgestelde uur gedurende je consultaties.  Je komt tijdig naar de afspraak. Indien je later komt, kan jouw uur niet worden verlengd. Dit om de privacy van mijn klanten te waarborgen. 

Artikel 5:  Indien u zich niet kan houden aan de vooropgestelde betalingsmodaliteiten mag u mij hierover aanspreken.

Artikel 6:  Indien u financieel minder draagkracht heeft mag u mij hierover aanspreken en zoeken we een passende oplossing. 

Artikel 7:  Ik hou mij aan de deontologische code. Indien ik een doorverwijzing of overleg met een externe collega noodzakelijk acht, zal ik dit met u op voorhand bespreken. 

Artikel 8:  Ik ben niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen, schade of diefstal.  

Artikel 9:  Ik bied geen medische of psychologische begeleiding en zal u hiervoor doorverwijzen naar uw huisarts.  

Artikel 10:  Bent u tevreden, vertel het verder.  Bent u niet tevreden vertel het aan mij.  Ingeval onze samenwerking niet verloopt zoals u verwacht had en u wenst hierover te spreken, mag u mij steeds hierover inlichten en maak ik extra tijd voor u.