Begeleidingstraject

Jij overweegt begeleiding?  Ik verwelkom jou om samen een eerste stap te zetten wat verandering, herstel en ontwikkeling mogelijk maakt!

WAT BIED IK: 

Als counselor begeleid ik jou als je de aansluiting met je sociale omgeving kwijt bent en vaak geen idee meer hebt hoe dat komt. 'Wie ben ik eigenlijk voor de ander.' Hierbij ontstaan vaak klachten of symptomen die uitingen zijn van 'onopgeloste' emotionele interpersoonlijke problemen.

Als counselor werk ik naar de mogelijkheden waarbij verandering ontstaat.

Problemen van nu (in en buiten de counseling) zijn vaak herhalingspatronen van vroeger. Als counselor exploreer ik de effecten van het doen en laten in je hedendaags leven.   Ik doorbreek het verwachtingspatroon, bekrachtig het 'gewenst' gedrag, meta communiceer (jij, mij, wij), leer vaardigheden aan en moedig generalisatie aan met als doel terug aansluiting te vinden via sociale be├»nvloeding.

Volgende vaardigheden worden versterkt via counseling:

 • Verheldering brengen van problemen, mogelijk oorzaken, in stand houdende factoren om veranderende opties te zien.
 • Bespreekbaar maken van positieve verwachtingen waarbij de hoop en het vertrouwen wordt bevordert.
 • Met overtuigingskracht wordt de motivatie tot verandering bevordert.
 • Het bevorderen van emoties, passend bij onvervulde verlangens, kwetsuren, etc.
 • Het leren kennen van zorgzaamheid, betrokkenheid en toewijding in het traject.
 • Het gevoel voor de beleving (betekenisverlenging) overbrengen.
 • Gezamenlijk in de exploratie van problemen en het zoeken van uitwegen bevorderen.
 • Signaleren en/of repareren van wrijvingen, stagnaties, impasses, misverstanden, onbegrip etc.
 • Kijken naar het non verbale: gezichtsuitdrukking, lichaamshouding motoriek, stemintonaties stemvolume, etc.

Eerst een Kennismakingsgesprek.

Het eerste gesprek is een intake of verkennend gesprek.  Ik neem voldoende de tijd om te luisteren naar jouw verhaal. Ik tracht door middel van dit gesprek meer duidelijkheid te krijgen in jouw vragen of moeilijkheden.

Deze vragen komen aan bod:

 • Wie ben jij?
 • Wat is je verhaal?
 • Wat heb je nodig?
 • Waar wil je verandering?
 • Waar verlang je naar?

We kijken samen welke betekenis er schuilt vanuit jouw gedachten, gevoel en lichaam.  Ik stel mijzelf kort voor en geef uitleg over de verdere consultaties. We maken afspraken over het verloop en de aanpak van jouw vraag of probleem.  Ik evalueer of jouw begeleiding kan starten. 

Begeleiding gedurende  jouw traject.

Je komt in een veilig huis waar je wordt aanvaard en rust kan vinden, waar vertrouwen aanwezig is met een aanbod tot:

 • Actief onderzoeken.
 • Ervaringsgericht werk.
 • Investering in verbinding.
 • Stimulering van krachtbronnen.
 • Beleving in het hier en nu.

Ik geef geen diagnoses en verwijs hiervoor door naar uw huisarts.  Indien wenselijk overleg ik met uw behandelende geneesheer.

Sessieduur.

Het aantal sessies is afhankelijk van uw vraag, het verloop van uw traject en de behoogde doelstelling. We bespreken samen het aantal voorziene sessies waarin uw traject verloopt.  Ik streef naar een goed onderbouwd traject waarbij jij de nodige handvaten krijgt aangereikt om zelf jouw ontwikkeling, herstel of verandering verder te zetten.  Ik evalueer regelmatig het verloop van jouw traject en het doel dat je wil bereiken.  We maken hierover duidelijke afspraken.